DOOM

DOOM – legendární hra, která se na svět dostala na vánoce v roce 1993 a vydal ji ID Software. Byla doba, kdy se všem 3D hrám podobného ražení

ISA-386C

Pěkná velká dost poškozená, takže už nefunkční deska, na které si BIOS baterie vzala svoji daň. Určitě to byla radost, mít v bedně takovou fošnu, těch pamětí RAM

Windows ME

Posledním Windows, který používal ke svému chodu MS-DOS, byl Windows ME (Millennium Edition). Ten vyšel v polovině září roku 2000 a vydal ho samozřejmě Microsoft. Tím začal svoji